Learning analytics
Sinds 2016 onderdeel van het team Learning Analytics bij SURF.

Werk is onder andere:
– onderzoek
– begeleiding experimenten
– opzetten en verzorgen visieworkshops
– leergang Learning Analytics en de AVG