“We moeten een algoritmeregister hebben!” Deze zin klinkt steeds vaker binnen het onderwijs. Soms ingegeven door wettelijke kaders, omdat we moeten uitleggen wat we doen met data, die individuen (vaak studenten) raken. Andere keren wordt het algoritmeregister genoemd als middel om algoritmen (ook wel recepten) te kunnen delen en steeds beter en ethisch verantwoorder te maken. 

Door transparante algoritmen zien we samen waar risico’s van het gebruik van algoritmes liggen, kunnen we individuen inzicht geven, algoritmes doorontwikkelen én de manier waarop we met data omgaan verbeteren. Wat kan een algoritmeregister in het onderwijs betekenen en hoe kan het eruit kan zien. Welke aandachtspunten zijn er, en is een algoritmeregister in het onderwijs wenselijk en haalbaar? En als de wens vanuit mbo, wo en hbo is om een algoritmeregister voor het onderwijs te gaan gebruiken, hoe moet dat er dan uitzien?

Bekijk deze site voor meer informatie!